ὁδ.Τσόχα 39 - Ἀμπελόκηποι Μετόχιον τῆς Ἱ.Μονῆς Πετράκη

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2012

Φτεροῦγες Ἀετοῦ


π.Στεφάνου Πουλῆ. Ἑρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως.Τόμος Ε'

Πότε ἔρχεται ὁ Ἀντίχριστος;

π.Στεφάνου Πουλῆ. Ἑρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως.Τόμος Ε'
Ἱκεσία Λυτρωμοῦ

π.Στεφάνου Πουλῆ. Ἑρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως.Τόμος Δ'