ὁδ.Τσόχα 39 - Ἀμπελόκηποι Μετόχιον τῆς Ἱ.Μονῆς Πετράκη

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

πλησιάζουν Χριστούγεννα..


Ω, αδελφοί, ας είναι να μην χάσουμε το δρόμο!...
Εκείνον πρέπει να βρούμε, τον επηγγελμένο και αναμενόμενο Μεσσία, τον Θεάνθρωπο και Λυτρωτή, "τον μόνον δυνάμενον σώσαι"..
Πλήθος οι μέριμνες, άπειρες οι ειδήσεις, σύννεφα σκοτεινά οι πληροφορίες και οι προβλέψεις. Και όλα με κεντρικό θέμα ..τη γη! Όχι πιά.
"Ανακύψατε τας κεφαλάς"! 
Ας ενατενίσουμε προς τον Ερχόμενον, προς Εκείνον που είναι αδιαμφισβήτητα "ο Ών και ο Ήν".
Το βλέμμα ανυψωμένο στον Ουρανό, καρφωμένο στον Αστέρα!
"επί γης ειρήνη", ανακαινισμός των ψυχών και της κοινωνίας μας..