ὁδ.Τσόχα 39 - Ἀμπελόκηποι Μετόχιον τῆς Ἱ.Μονῆς Πετράκη

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Ευχές προς τον Εορτάζοντα Μακαριώτατον

Μακαριώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
Κύριον Κύριον ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Β΄
                                                    Ἐνταῦθα.
Μακαριώτατε Δέσποτα,


Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ὀνομαστικῆς Σας Ἑορτῆς
Ὁλοψύχως Σᾶς εὔχομαι μακροημέρευσιν
καί τήν κατ’ ἄμφω Ὑγιείαν ἐπ’ἀγαθῷ τῆς,
ἀδίκως καί δολίως,   ὑπ’ ἀθέων  καί
ἀντιχρίστων, χειμαζομένης ἡμῶν Πατρίδος.
Εἰς Ἐποχήν ἀνατροπῆς τῆς Ἱεραρχίας τῶν
Ἀξιῶν καί στραγκαλισμοῦ τῆς Ορθοδοξίας
καί τῶν Ἰδανικῶν τῆς Ρωμιοσύνης,  Υμεῖς,
Μακαριώτατε Δέσποτα, εἶσθε μέ τή Χάρι
τοῦ Θεοῦ Φάρος φωτεινός τοῦ Γένους μας.
Σεῖς ,Μακαριώτατε, περισσότερον ἀπό κάθε
ἄλλον, ἐνσαρκώνετε τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν,
τό  ἑλληνορθόδοξον Ἦθος, τήν χριστιανικήν
πρᾳότητα, κυρίως δέ τήν βασίλισσα τῶν ἀρετῶν,
τήν Ἐλεημοσύνην καί μόνον Σεῖς, μέ τό Ἦθος
καί τήν ἀρετήν, πού Σᾶς κοσμοῦν, περισσότερον
ἀπό κάθε ἄλλον, πιστεύομεν ὅτι μπορεῖτε νά
ἀναχαιτίσετε τήν λαίλαπα τῶν Κακῶν, πού
καταβασανίζουν τήν ταλαίπωρη Πατρίδα μας.
Εὔχομαι ὁ Κύριος τῶν Δυνάμεων νά σᾶς δίδει
Δύναμι, ὥστε μέ τήν πρᾳότητα καί τό φωτισμένο
λόγο Σας, καί μέ τή θεία συμμαχία, νά δώσετε τή 
μάχη ὑπέρ τῆς Ἀληθείας, κατά τῶν πολεμίων,
βέβαιοι ὄντες ὅτι «τό Αρνίον νικήσῃ αὐτούς» ὅτι
«ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ. ε΄ 2. ιζ΄ 14).
                    Μετά Βαθυτάτου σεβασμοῦ
                   πρωτοπρ. Στέφανος Πουλῆς

π.Στέφανος Πουλής 
http://newanapalmoi.blogspot.gr/