ὁδ.Τσόχα 39 - Ἀμπελόκηποι Μετόχιον τῆς Ἱ.Μονῆς Πετράκη

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ

«Οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Α΄Κορινθ. ιγ΄8)
 
«ὅτι ὁ Θεός ἀγάπη ἐστι,
καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ
ἐν τῷ Θεῷ μένει καί
ὁ Θεός ἐν αὐτῷ» (Α΄Ἰωάν. δ΄ 16).


 «Πρόσεχε σεαυτῷ».

Φύλαξε

Τήν ἀγάπη σου ἁγνή.

Μή τή νοθεύσῃς.

Μή τή μολέψῃς

μ’ αἰσθησιακή ἀνοησία,

πού φέρει, ἀναπόφευκτα,

στήν παραλυσία.

Φύλαξε

τήν ἀγάπη σου ἁγνή,

γιά νἆναι πάντα σταθερή

καί νά κρατήσ’ αἰώνια.


Ἄν τώρα θέλῃς νά γνωρίσῃς

τί εἶναι, πραγματικά,

γνήσια ἀγάπη,

κοίταξε στό Λόφο, στό Λόφο...

στό Γολγοθᾶ!

Στρέψε τό βλέμμα στό Χριστό.

Δές τόν Ἐσταυρωμένον,

νά προσεύχεται, γιά μᾶς,

τούς σταυρωτές Του.

Τότε θά μάθῃς, σίγουρα,

τί εἶναι γνήσια, ἁγνή,

ἀληθινή ἀγάπη.