ὁδ.Τσόχα 39 - Ἀμπελόκηποι Μετόχιον τῆς Ἱ.Μονῆς Πετράκη

Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

Χριστούγεννα

Άνθρωποι και Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Σωτήρ, 
την σην υμνούσιν πανθαύμαστον Γέννησιν.